ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ม.ค. 2565
2 ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนันทุกชนิด (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ธ.ค. 2564
3 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA ) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ต.ค. 2564
4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ต.ค. 2564
5 ประกาศกำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
07 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.ม่วงกลวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
06 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.ม่วงกลวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 ต.ค. 2564
8 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ก.ย. 2564
9 ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 ก.ย. 2564
10 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
21 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44