ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการดำเนินการการช่วยเหลือประชาชนเรื่องการมอบถุงยังชีพตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 มิ.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่องแก้ไขประกาศการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับปลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 มิ.ย. 2564
3 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สิทธิได้รับถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 มิ.ย. 2564
4 ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 พ.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 พ.ค. 2564
6 ประกาศผลการดำเนินการช่วยเหลือปะรชาชนกรณีประสบภัยคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 พ.ค. 2564
7 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 เม.ย. 2564
8 ประกาศปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 เม.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 เม.ย. 2564
10 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
23 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37