ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 10 วิธีหลีกหนี-เลิก “ยาเสพติด” ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 พ.ค. 2565
3 ประกาศ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 พ.ค. 2565
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ม่วงกลวง ประจำเดือนพฤษภาคม2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 พ.ค. 2565
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการ "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 เม.ย. 2565
6 ประกาศ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 เม.ย. 2565
7 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ม่วงกลวง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 มี.ค. 2565
8 ประกาศเจตนารมณ์ "องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวงลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 มี.ค. 2565
9 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 ม.ค. 2565
10 ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
04 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47