ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.ม่วงกลวง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน