กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงกลวง ครั้งที่ 1 / 2565


รายละเอียด :
    ารประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยมีนายอุสมาน แซะแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เพื่อรายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 และเพื่อพิจารณาโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565    อ่าน 78 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**