กิจกรรม : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ครั้งแรก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564 วันที่ 27 ธ.ค.2564
รายละเอียด :
    วันที่ 27 ธ.ค. 2564 นายธีรยุทธ คงคล้าย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอกะเปอร์ ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ครั้งแรก และได้มีการเลือกตั้งประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยนายวิทยา หวันร่าหมาน ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ นายก้อหรี อาจหาญ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาฯ และนายธีรพงษ์ บุรี ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564    อ่าน 65 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**