กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565


รายละเอียด :
    อบต.ม่วงกลวง จัดทำโครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอกะเปอร์ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ จุดบริการประชาชน ป้อมยาม อปพร. หมู่ที่ 2 และจุดตรวจหลักหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงกลวง โดยมีสมาชิก อปพร. เข้าร่วมปฏิบัติงานฯ จำนวน 41 คน ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565    อ่าน 85 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**